Την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης, οι Γιατροί του Κόσμου καλούν το Ισραήλ
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

Οι επιθέσεις σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τις δομές και τα ασθενοφόρα δεν πρέπει να συμβαίνουν ποτέ: ούτε σε περιόδους ειρήνης ούτε σε περιόδους πολέμου. Αφορούν σοβαρές παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Από τις 30 Μαρτίου έως τις 16 Ιουνίου 2018, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι εθελοντές, τα ασθενοφόρα και οι δομές στη Γάζα υπήρξαν θύματα έντονων επιθέσεων που όμοια έχουν παρατηρηθεί μόνο κατά τη διάρκεια πολέμου.

2 εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη σκοτώθηκαν, 362 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τουλάχιστον 27 με πραγματικά πυρά, 12 με θραύσματα, 41 έγιναν απευθείας χτύπημα με γκαζάκια, και 58 ασθενοφόρα έχουν καταστραφεί. Και αυτοί οι απίστευτοι αριθμοί δεν έχουν λάβει την ανάλογη δημοσιοποίηση.
Οι επιθέσεις αυτές έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα πλαίσιο όπου το σύστημα υγείας δοκιμάζεται όσον αφορά τη διαχείριση των ατυχημάτων, την ίδια ώρα που επίσης, αντιμετωπίζει και μια βαθιά δομική κρίση η έλλειψης φαρμάκων, αναλώσιμων, μισθών και εξοπλισμού.

Παρά τις τελευταίες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας, δεν κατέστη εφικτό να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με επαρκή υπευθυνότητα και να προστατευθεί η υγειονομική περίθαλψη.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις οποίες δεσμεύεται το κράτος του Ισραήλ, οι Γιατροί του Κόσμου καλούν επειγόντως το Ισραήλ να:

• Εξασφαλίσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας (ISF) θα συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την επιβολή του νόμου.
• Θέσει υπό κράτηση όλους τους δράστες, υπεύθυνους για την παράνομη χρήση βίας.
• Εγγυηθεί ότι όλες οι υπηρεσίες και το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης θα προστατεύονται.
• Ενσωματώσει τις διατάξεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στα εθνικά νομικά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων.
• Τηρήσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούν την προστασία από και τη λογοδοσία για όλες τις επιθέσεις κατά της υγειονομικής περίθαλψης.

PHOTO CREDIT: REUTERS

________________________________________

 

On World Humanitarian Day, MdM calls Israel to
STOP VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE IN GAZA

Attacks on healthcare workers, structures and ambulances should never occur: neither in times of peace nor in times of war. They represent serious violations of IHL and IHRL.

Between 30 March and 16 June 2018 health¬care workers, volunteers, ambulances and structures in Gaza have been victims of intense attacks only seen during war time.

2 healthcare staff were killed, 362 others injured, of which at least 27 with live ammunition, 12 with shrapnel, 41 were directly hit with gas canisters, and 58 ambulances damaged. And these staggering figures are clearly underreported.
These attacks have occurred in a context where the health system has been challen-ged to its limits in terms of casualty manage¬ment while also dealing with a deep structu¬ral crisis characterised by the lack of drugs, disposables, salaries and equipment.
Despite the latest efforts, the international community has not been able to ensure pro¬per accountability and protection of health¬care.
Considering the International Humanitarian Law and International Human Rights Law Obligations to which the state of Israel is bound, MDM urgently calls Israel to:
• Ensure that the Israeli Security Forces (ISF) comply with international human rights standards for law enforcement;
• Hold all perpetrators accountable for the unlawful use of force;
• Guarantee that all healthcare services and personnel are protected;
• Incorporate IHL provisions in the national legal frameworks, including sanctions;
• Abide to UN Security Council resolutions calling for the protection and accountability of all attacks against health¬care.

PHOTO CREDIT: REUTERS

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

5CD7AF5D-65E2-432F-8C83-B20FB43B4AA3