Τον Νοέμβριο ενισχύθηκαν οι δράσεις υποστήριξης ατόμων που διαβιούν στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης και οι παρεμβάσεις έγιναν πιο εντατικές. Πιο συγκεκριμένα η ομάδα υποστήριξης του συγκεκριμένου πληθυσμού, πραγματοποιεί σε εβδομαδιαία βάση επισκέψεις σε σημεία της πόλης, καταγράφει τις ανάγκες, παρέχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, NFIs και διασυνδέει με το πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης και άλλες δομές υγείας. Στόχος είναι η ενημέρωση για τον εμβολιασμό κατά του Covid 19 και της εποχικής γρίπης, τα ατομικά μέτρα προστασίας και η πιστή τήρηση τους, η κινητοποίηση και υποστήριξη χρονίως πασχόντων από ψυχιατρικές νόσους και η διασύνδεση με φορείς υγείας.

thessaloniki-02

Διανομή NFIs και καταγραφή αναγκών ατόμων που διαβιούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

 

Επίσης κατά το μήνα Νοέμβριο συνεχίστηκε κανονικά η λειτουργία του πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, με επιπλέον ιατρικές ειδικότητες και αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες. Παρατηρείται μια διαρκής αύξηση στον αριθμό των αιτημάτων για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη για το γηγενή πληθυσμό, γεγονός που συμβαίνει λόγω της μετατροπής εξωτερικών ιατρείων του Ε.Σ.Υ σε κλινικές Covid-19.

 

pkm-espa-gtk
Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

thessaloniki