Τον Ιούλιο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Δ.Υ, εμβολιασμός σε παιδιά της ηλικιακής ομάδας 1-3 στην δομή των Διαβατών. Ο προαναφερθείς πληθυσμός-στόχος, αντιμετώπιζε δυσκολίες πρόσβασης σε δομές του Ε.Σ.Υ λόγω του διοικητικού τους καθεστώτος. Η δράση έλαβε χώρα με εθελοντές παιδιάτρους, νοσηλευτές και διοικητικούς οι οποίοι κατάφεραν και πραγματοποίησαν βασικά εμβόλια σε 48 παιδιά, τηρώντας στο έπακρο τις οδηγίες προστασίας κατά του Covid -19. O παιδικός εμβολιασμός είναι η ασφαλέστερη μέθοδος για να προστατευτούν τα μικρά παιδιά από απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες, όμως περισσότερα από 20 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο, στερούνται πρόσβασης σε εμβόλια και παραμένουν ανεμβολίαστα.

pkm-espa-gtk
Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2021.06 - A Step Forward - 01