Το μήνα Οκτώβριο το παιδιατρικό ιατρείο του πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου εστίασε στον παιδικό εμβολιασμό βρεφών και παιδιών τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε δομές του ΕΣΥ, λόγω του διοικητικού τους καθεστώτος. Δόθηκε η ενημέρωση σε φορείς και εκπροσώπους οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για την διαθεσιμότητα συγκεκριμένων σκευασμάτων και προωθήθηκαν οι απαραίτητοι εμβολιασμοί για την ηλικιακή ομάδα των 6 μηνών έως 3 ετών.

Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων από παθολόγο του φορέα μας, σχετικά με την Covid – 19, την εποχική γρίπη και τη σημασία του εμβολιασμού. Οι δράσεις ενημέρωσης έλαβαν χώρα  σε δομές οι οποίες υποστηρίζουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως το υπνωτήριο αστέγων, κέντρο ημέρας αστέγων και προσφυγικούς καταυλισμούς.

 

pkm-espa-gtk
Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

©MdM - NL - thessaloniki