Κατά τον μήνα Απρίλιο εντατικοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις με σκοπό την υποστήριξη πληθυσμού που διαβιεί στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης. Πιο συγκεκριμένα, μία φορά την εβδομάδα και σε προκαθορισμένο χρόνο πραγματοποιούνται παρεμβάσεις με πλήρως εξοπλισμένη ιατρική κινητή μονάδα, η οποία στελεχώνεται από υγειονομικό και ψυχοκοινωνικό προσωπικό. Στις παρεμβάσεις συμμετέχει γενική ιατρός και γενικός χειρουργός και η ομάδα στόχου είναι ο άστεγος πληθυσμός ή άτομα που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης καθώς και χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών.

Επίσης ανά δέκα ημέρες και σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ πραγματοποιούνται ιατρικές παρεμβάσεις στις «πιάτσες» διακίνησης ψυχοδραστικών ουσιών, στις οποίες κύριος στόχος είναι η «μείωση της βλάβης», η χειρουργική εκτίμηση και αντιμετώπιση τραυμάτων και η ιατρική συμβουλευτική. Το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο υποστηρίχτηκαν περισσότερα από 40 άτομα των προαναφερόμενων ευπαθών κοινωνικών ομάδων αναδεικνύοντας τη σημασία συνέχισης και εντατικοποίησης των παρεμβάσεων.

Η Ιατρική Κινητή Μονάδα λειτουργεί στο πλαίσιο του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, διενεργώντας επιτόπιες παρεμβάσεις στο κέντρο της πόλης, σε σημεία που συγκεντρώνεται πληθυσμός που έχει ανάγκη από ιατρική και ψυχοκοινωνική φροντίδα. Επιπλέον προσφέρει κατάλληλη πληροφόρηση στον άστεγο πληθυσμό για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα δικαιώματά του και φροντίζει για τη διασύνδεσή του με τις υπόλοιπες υπηρεσίες των ΓτΚ στην περιοχή.

 

pkm-espa-gtk
Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

1651228999538