Τον Σεπτέμβριο στο γυναικολογικό ιατρείο του φορέα μας, πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Η ομάδα στόχου αφορούσε γυναίκες ηλικίας 19 έως 30 ετών για τις οποίος ο εμβολιασμός κατά του HPV συνίσταται, χωρίς ωστόσο να αποζημιώνεται. Το υψηλό κόστος και η ελλιπής ενημέρωση λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας εμβολιασμού για πολλές γυναίκες και μέσω του φορέα μας παρείχαμε την ενημέρωση σε μεγάλο αριθμό γυναικών σχετικά με τον HPV, ενώ όποια γυναίκα επιθυμούσε προχωρούσε και σε εμβολιασμό.

Επίσης κατά το μήνα Σεπτέμβριο παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση σε περιστατικά που ζήτησαν ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και διαβιούν στο δρόμο ή σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης. Οι επισκέψεις είχαν να κάνουν κυρίως με δερματολογικά προβλήματα, τραύματα και χειρουργική εκτίμηση τους ενώ τρία περιστατικά παραπέμφθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο για αντιμετώπιση. Αύξηση παρατηρήθηκε και στην ανάγκη της προαναφερθείσας κοινωνικής ομάδας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 

pkm-espa-gtk
Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM GR - 10 - Thess1