Τον Αύγουστο το παθολογικό ιατρείο του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, εστίασε στον εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκου για ευπαθείς συνανθρώπους μας, οι οποίοι είτε δεν έχουν πρόσβαση σε δομές του Ε.Σ.Υ είτε διαμένουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης και δεν έχουν επαρκή κινητοποίηση για να προβούν στη διαδικασία συνταγογράφισης και πραγματοποίησης του εμβολιασμού. Περισσότεροι από είκοσι ασθενείς που ανήκουν στην προαναφερθείσα ομάδα πληθυσμού πραγματοποίησαν τον εμβολιασμό. Η πλειοψηφία αυτών αντιμετωπίζει υποκείμενα νοσήματα, κυρίως καρδιαγγειακά και αναπνευστικά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτών ήταν άνω των 65 ετών.

Thessaloniki-09.2021-01

Ενημέρωση και εμβολιασμός κατά του πνευμονιόκοκκου σε ασθενή χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ

 

Επίσης τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν δύο δράσεις υποστήριξης αστέγων στο δήμο Θεσσαλονίκης καθώς και σε γειτονικούς δήμους. Δεκαπέντε άτομα έλαβαν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από δερματολόγο του προγράμματος του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης και από εθελοντή γενικό ιατρό. Επίσης υπήρξε διασύνδεση με το Ανοιχτό Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης καθώς και ενημέρωση και υποστήριξη της διαδικασίας προγραμματισμού εμβολιασμού κατά της πανδημίας Covid-19.

Thessaloniki-09.2021-02

Δερματολογική εκτίμηση ατόμου με αναπηρία που διαβιεί στο δρόμο

 

Πολλές ήταν οι παραπομπές νεογνών για τον απαραίτητο μηνιαίο παιδιατρικό έλεγχο. Οι παραπομπές αυτές αφορούσαν τόσο νεογνά που διαβιούσαν σε προσφυγικούς καταυλισμούς ή προγράμματα στέγασης και ένταξης αιτούντων άσυλο και αναγνωρισμένων προσφύγων, όσο και νεογνά από το γηγενή πληθυσμό που δεν είχαν ασφαλιστική ικανότητα και λόγω της πανδημίας αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την πρόσβαση σε υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ (είτε αυτές αφορούσαν πρωτοβάθμιες δομές υγείας, είτε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες νοσοκομειακές δομές).

Thessaloniki-09.2021-03

Κλινική παιδιατρική εξέταση

 

 

pkm-espa-gtk
Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Thessaloniki-09.2021-04