Οι ΓτΚ αναζητούν ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και κοινωνικούς λειτουργούς, προκειμένου να στελεχώσουν αποστολή με έδρα την πόλη της Ηγουμενίτσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν: 

 1.  Αναγνωρισμένο στη χώρα έκδοσής του πτυχίο (για τους νοσηλευτές ΤΕΙ & ΑΕΙ)
 2. 2ετή επαγγελματική εμπειρία μετά τη λήψη του πτυχίου
 3. Τουλάχιστον 5μηνη διαθεσιμότητα παραμονής στον τόπο της αποστολής
 4. Πολύ καλή γνώση αγγλικών τουλάχιστον
 5. Άνεση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Όσοι ενδιαφερόμενοι εθελοντές πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους μe email στο missions@mdmgreece.gr

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •