Θέμα: Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Επιλεχθέντων στο Πλαίσιο της από 16.11.2018 με ΑΠ: 466 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Νοσηλευτικού Προσωπικού για τις ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στο πλαίσιο του έργου Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in GreecePEDIA 

Σε συνέχεια της από 16.11.2018 με Α.Π.: 466 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Νοσηλευτικού Προσωπικού για τις ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στο πλαίσιο του έργου Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in GreecePEDIAκαι σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για τη θέση Νοσηλευτών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •