Στο Ανοιχτό Κέντρο Διαμονής του προγράμματος A Step Forward των Γιατρών του Κόσμου φιλοξενούνται δεκάδες αιτούσες άσυλο, μόνες γυναίκες και μητέρες με τα παιδιά τους. Στο διάστημα κατά το οποίο βρίσκονται στη δομή, πέρα από την κάλυψη των βασικών αναγκών επιβίωσης (στέγαση, παροχή ειδών προσωπικής υγιεινής, διανομή γευμάτων) προσφέρεται νομική, ιατρο-φαρμακευτική και ψυχο-κοινωνική στήριξη και πραγματοποιούνται δράσεις κοινωνικής ένταξης και ψυχαγωγίας καθώς και μαθήματα ελληνικής γλώσσας, αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η ανθρωπογεωγραφία του Ανοιχτού Κέντρου Διαμονής του προγράμματος A Step Forward αποτελεί μια πολυπολιτισμική μικρο-κοινωνία με τις δικές της δυναμικές που υπερβαίνουν το ατομικό πλαίσιο. Από το ξεκίνημα ήδη της λειτουργίας της δομής  αντιληφθήκαμε ότι αυτή η κοινότητα των γυναικών που αναγκαία διαμορφώνεται, θα πρέπει να βρίσκει χώρο να εκφράζει δημοκρατικά τους προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της και να ενημερώνεται για τρέχοντα ζητήματα που την αφορούν άμεσα. Με αυτό τον σκοπό διαμορφώθηκε η “ολομέλεια” της Τετάρτης, όπου ο λόγος των άμεσα ενδιαφερομένων βρίσκεται στο επίκεντρο.

Στο πλαίσιο των “ολομελειών” της δομής εκφράζονται και συζητιούνται τα κοινά άγχη και οι αγωνίες που οι περισσότερες γυναίκες βιώνουν, όπως είναι η αγωνία για το μέλλον και η ένταξή τους στην κοινωνία. Συνδιαμορφώνονται προτάσεις ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δράσεων σε σημεία αναφοράς της πόλης (όπως η επίσκεψη στην Ακρόπολη, σε βιβλιοθήκη, κινηματογράφο κτλ.) αλλά και εσωτερικά στον διαμορφωμένο χώρο της δομής (όπως η ομάδα αλληλο-εκπαίδευσης μακιγιάζ/προβολής ταινιών, γυμναστικής, χορού κτλ). Γίνεται ενημέρωση και διερευνάται το ενδιαφέρον για νέες δραστηριότητες που έχουν σκοπό να δικτυώσουν τις γυναίκες με διακεκριμένες/αξιόπιστες οργανώσεις και προγράμματα. Συζητιούνται επίκαιρα θέματα που αφορούν όλες, όπως η πανδημία και τα μέτρα που πρέπει να τηρούμε για την πρόληψη της μετάδοσής της. Τίθενται από τις ωφελούμενες αλλά και τις εργαζόμενες του Ανοιχτού Κέντρου Διαμονής θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του χώρου, με σκοπό από τη μία να διασαφηνιστούν οι σταθεροί κανόνες λειτουργίας του χώρου και από την άλλη να διαμορφωθούν κάποιοι όροι της καθημερινότητας με βάση τα αιτήματα των γυναικών.

Η ομάδα της Τετάρτης είναι μια ευκαιρία για όλα τα μέλη της, προσφύγισσες και εργαζόμενες, να συνδιαλλαγούν με όσο γίνεται πιο ισότιμους όρους και να αλληλεπιδράσουν σε συλλογικό επίπεδο υπερβαίνοντας το πρόβλημα της γλώσσας. Ταυτόχρονα, προάγεται η αξία του ενεργού μέλους της κοινότητας μέσα από την καλλιέργεια του διαλόγου, την υπεύθυνη έκφραση των αναγκών και την ανάληψη της ευθύνης της συνδιαμόρφωσης πλάνων, ως μια συνειδητά αντίθετη στάση απέναντι στην παθητικοποίηση και την κοινωνική απόσυρση.

Υπάρχουν ομάδες με ένταση, με χιούμορ, με χαρά ή με μια γενική απογοήτευση, ομάδες παθιασμένες και άλλες που είναι ράθυμες. Υπάρχουν ομάδες στις οποίες κυριαρχεί η συγκίνηση, όπως όταν κάποια γυναίκα ανακοινώνει την αποχώρησή της από το Ανοιχτό Κέντρο Διαμονής και τη μετάβασή της σε άλλη εστία. Καμία Τετάρτη δεν μοιάζει απόλυτα με κάποια άλλη, αλλά πάντοτε κάτι αμοιβαία χρήσιμο γεννάται από την ομαδική διεργασία. Αυτή είναι η δυσκολία αλλά και το ενδιαφέρον και όμορφο με τις ομάδες των ανθρώπων.

 

eea-grands-a-step-forward
Το έργο “A step Forward” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Άσυλο και Μετανάστευση”, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση”, ύψους 16,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το Πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.asylumandmigration-eeagrants.gr
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

20210428_124953