Η INTERSOS Hellas στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου στην εμβολιαστική κάλυψη για τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το παιδιατρικό τμήμα του Ανοικτού Πολυιατρείου υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» που στοχεύει στην ενίσχυση της μητρικής και βρεφικής πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και η ενέργεια εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., με τίτλο “Πράξεις Φροντίδας”.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το έργο “A step Forward” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Άσυλο και Μετανάστευση”, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση”, ύψους 16,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το Πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εταιρία MATRIX – Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου, προσφέροντας δωρεάν στο προσωπικό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γενικές μικροβιολογικές εξετάσεις.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το Betshop.gr στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου, διασφαλίζοντας τη λειτουργική και οικονομική ενίσχυση του προγράμματος OPEN MINDS, για τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, σε ένα πλαίσιο αξιοπρέπειας και αποδοχής για όλους τους ανθρώπους δίχως διακρίσεις. To OPEN MINDS έχει ως στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας και τη θεραπεία ψυχιατρικών διαταραχών σε ανθρώπους των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Η συνεργασία συνεχίζεται δυναμικά με στόχο την ενημέρωση και την ευημερία του πληθυσμού.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η MYTILINEOS στηρίζει τη δομή φιλοξενίας Γυναικών σε Επισφάλεια παρέχοντας είδη ατομικής και βρεφικής υγιεινής και καλύπτοντας τις ανάγκες διαβίωσης και σίτισης των φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών τους ενώ παράλληλα συμβάλλει στη χρηματοδότηση για τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης του κτηρίου.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •