Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας υποστηρίζονται από τον λαό της Ιαπωνίας για την υλοποίηση του έργου HIR, μια παρέμβαση που περιλαμβάνει εργασίες ανακαίνισης 4 επιλεγμένων εγκαταστάσεων υγείας στις περιοχές Sumy και Chernivsti της Ουκρανίας.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η Παγκόσμια Τράπεζα υποστηρίζει τις δράσεις των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας για τη στήριξη της Ψυχικής Υγείας των ανθρώπων στην Ουκρανία, μέσω του μοντέλου ολοκληρωμένης προσέγγισης σε τρεις περιφέρειες της χώρας (Sumy, Chernivtsy, Odesa)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας συνεργάζονται με την Americares από τον Απρίλιο του 2022, για να υποστηρίξουν τις δράσεις τους στα σύνορα Ρουμανίας – Ουκρανίας (Απρίλιος 2022 – Δεκέμβριος 2022) και μέσα στην Ουκρανία (Απρίλιος 2022 – Σεπτέμβριος 2023).

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η INTERSOS Hellas στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου στην εμβολιαστική κάλυψη για τους ανθρώπους χωρίς χαρτιά.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το παιδιατρικό τμήμα του Ανοικτού Πολυιατρείου υποστηρίζεται μέσω του προγράμματος «Μητέρα & Παιδί» που στοχεύει στην ενίσχυση της μητρικής και βρεφικής πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και η ενέργεια εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε., με τίτλο “Πράξεις Φροντίδας”.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το έργο “A step Forward” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Άσυλο και Μετανάστευση”, με φορέα υλοποίησης τους Γιατρούς του Κόσμου. Το πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση”, ύψους 16,5 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EEA Grants) 2014 – 2021. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στη διασφάλιση της νομικής προστασίας, υποστήριξη και φροντίδα για τους πιο ευάλωτους αιτούντες άσυλο, με έμφαση στα ασυνόδευτα παιδιά. Ο Διαχειριστής Επιχορήγησης για το Πρόγραμμα “Άσυλο και Μετανάστευση” στην Ελλάδα είναι η ΣΟΛ Crowe σε συνεργασία με την HumanRights360.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η εταιρία MATRIX – Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στηρίζει τους Γιατρούς του Κόσμου, προσφέροντας δωρεάν στο προσωπικό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γενικές μικροβιολογικές εξετάσεις.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •