Σύνοψη της Στρογγυλής Τράπεζας στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Ημερομηνία:
  • Μέγεθος Αρχείου: 1,008kb
  • Μέγεθος Αρχείου: 3,785kb

27 Νοεμβρίου 2013 – Συνέπειες της κρίσης για την υγεία των παιδιών και των γυναικών

Κυρία Λιάνα Μαΐλλη – Πρόεδρος των ΓτΚ Ελλάδος και εθελόντρια παιδίατρος. Εξήγησε τις επιπτώσεις της έλλειψης μεταγεννητικής και περιγεννητικής φροντίδας στην Ελλάδα, καθώς και του επικίνδυνα χαμηλού ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από
ΜΕΚ Karin KADENBACH (S&D)
ΜΕΚ Jean-Luc BENNAHMIAS (ALDE)
ΜΕΚ Nikos CHRYSOGELOS (Greens)
ΜΕΚ Antonio

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •