Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ)- συναντήθηκαν, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  Μαργαρίτη Σχοινά, για να συζητήσουν μία σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα. Στόχος και των δυο συνομιλητών ήταν η ανεύρεση λύσεων έτσι ώστε να διασφαλιστούν η κοινωνική συνοχή και η συμπερίληψη στην ελληνική κοινωνία τόσο των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας όσο και των Ελλήνων που διαβιούν κάτω από το  όριο της φτώχειας και αντιμετωπίζουν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι Γιατροί του Κόσμου είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση που έχει υλοποιήσει σημαντικές δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Συμπληρώνοντας 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020,  μία χρονιά όξυνσης της κρίσης υποδοχής αιτούντων άσυλο, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ευελπιστούν να αυξήσουν τις υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και τις ενέργειες διεκδίκησης και προάσπισης δικαιωμάτων για όσους έχουν ανάγκη.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •