Ο τομέας της Σεξουαλικής – Αναπαραγωγικής Υγείας και των Δικαιωμάτων (SRHR) αποτελεί για εμάς ένα σημαντικό πεδίο δράσης μέσα από το οποίο προωθείται το δικαίωμα των πολιτών για συνειδητή και υπεύθυνη αναπαραγωγή, προλαμβάνονται τα φαινόμενα γυναικολογικής και μαιευτικής βίας ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσεται η ψυχική και σωματική υγεία της γυναίκας και του παιδιού.

Οι Γιατροί του Κόσμου συμμετείχαμε στην τρίτη έκδοση του Χάρτη Αντισύλληψης (2019) που παρουσιάζει τις προκλήσεις στην εφαρμογή μέτρων των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σχετικά με την πρόσβαση του πληθυσμού στην αντισύλληψη, τη στιγμή που η λήψη στοχευμένων μέτρων θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα: https://www.contraceptioninfo.eu/

contracp atlas

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •