Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τη νέα συμφωνία του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου. Τα μέλη του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου ενώθηκαν για να ενισχύσουν τη διεθνή διακυβέρνηση της οργάνωσης και να συμφωνήσουν όρους και δομές για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ όλων των τμημάτων (που αναφέρονται επίσης ως μέλη). Στην παρούσα συμφωνία έχουμε καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαζόμαστε. Αυτή η νέα συμφωνία δείχνει τη δέσμευση που έχουν όλα τα επιμέρους τμήματα μεταξύ τους για την οικοδόμηση αυτού του Διεθνούς Δικτύου.

Η συμφωνία του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ ισχύει για όλα τα τμήματα, ανά πάσα στιγμή. Αυτή η συμφωνία καθορίζει τους κανόνες, τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ. Ως εκ τούτου, όλα τα τμήματα υποχρεούνται να υπογράψουν αυτό το έγγραφο.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •