Διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και καταχρηστική συμπεριφορά

“Τι γίνεται αν δω μια πράξη διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων, καταχρηστικής ή καταχρηστικής συμπεριφοράς και σεξουαλικής παρενόχλησης;”

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας εφαρμόζουν πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της διαφθοράς και απαιτούν από όλους όσους σχετίζονται με την Οργάνωση να ενεργούν με ειλικρίνεια και ακεραιότητα.

Έχετε βάσιμες ενδείξεις διαφθοράς;

Αναφέρετε τες μέσω του investigation@mdmgreece.gr

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2021 MdM - Rules of Life-1