Υγειονομικό σχέδιο ετοιμότητας και απόκρισης για την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID19 σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης βασιζόμενο στην περίπτωση της Μόριας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM Greece - C19 RESPONSE PLAN FOR MORIA - GR-3