ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  Αθήνα, 17/05/2018

 

Καλούνται τα μέλη των ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 27 Μαΐου 2018, στο Πολυιατρείο της Οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου (Πειραιώς 33, 10553, Αθήνα) και ώρα 10:00 π.μ. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία κατά την παραπάνω ημεροχρονολογία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ την Κυριακή 03 Ιουνίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

 

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης θα είναι:

 1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Οικονομικός Απολογισμός.
 3. Έγκριση απολογισμού και Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Οριστική εκκαθάριση μητρώου μελών και διαγραφή ανενεργών.
 5. Τοποθετήσεις – Προτάσεις.

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα οικονομικά ενήμερα μέλη.

(Τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να διευθετηθούν την ημέρα της συνέλευσης).

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

των

Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •