Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο των δράσεων και προγραμμάτων που υλοποιεί,αναζητά για συνεργασία Project Officer, για πλήρη απασχόληση.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Συντονισμός και παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων της ευθύνης του/της με βάση συγκεκριμένους, μετρήσιμους δείκτες αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα της Οργάνωσης
 • Έλεγχος και αξιολόγηση δράσεων
 • Ικανότητα σύνταξης αναφορών προόδου, απολογιστικών αναφορών κλπ. σε Ελληνικά και Αγγλικά
 • Συμμετοχή στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό προγραμμάτων και στη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση
 • Συμβολή στην ανεύρεση πόρων για την ανάπτυξη προγραμμάτων
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Οργάνωσης (συναντήσεις προσωπικού κλπ.)
 • Εκπροσώπηση της Οργάνωσης σε συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, συνέδρια κλπ.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με εταίρους της Οργάνωσης και με το Διεθνές Δίκτυο των ΓτΚ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •