ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (1) θέση ειδικότητας Νοσηλευτή στο Περιφερειακό Ιατρείο Φολεγάνδρου

Σύμβαση ορισμένου χρόνου για ένα χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο νησί της Φολεγάνδρου»

ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ

Μία (1) θέση Νοσηλευτή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας στην Φολέγανδρο και ενίοτε σε γειτονικά της νησιά.
 • Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών.
 • Συνεργασία με το Ιατρικό Προσωπικό της ομάδας προκειμένου να πραγματοποιούνται παραπομπές των διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή κάποιου περιστατικού.
 • Συστηματικά παρακολούθηση της πορείας των ασθενών, σε συνεργασία με το Ιατρικό Προσωπικό.
 • Διατήρηση αρχείου περιστατικών και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
 • Συντονισμός Φαρμακείου: καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος, καταγραφή και ταξινόμηση φαρμακευτικού υλικού, τήρηση αρχείου φαρμακευτικού υλικού. Ο Νοσηλευτής οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Συντονιστή Προγράμματος σχετικά με τυχόν ελλείψεις σε φαρμακευτικό υλικό και αναλώσιμα.
 • Επισκέψεις κατ’οίκον όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Αιμοληψίες και πραγματοποίηση εξετάσεων με Αιματολογικό και Βιοχημικό αναλυτή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής/Βοηθός Νοσηλευτή
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες οργάνωσης και εποπτείας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσεις.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

ΠΑΡΟΧΕΣ:

 • Παρέχεται διαμονή και εισιτήρια για μετακίνηση από και προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Folegandros_093140