Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Access to primary healthcare solutions», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.
 3. Τα αναφερόμενα στην πιστοποίηση PQP Status της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
 4. Την προγραμματική σύμβαση του έργου με τίτλο «Access to primary healthcare solutions».
 5. Την απόφαση Δ.Σ 23/01/2017 με Α.Π: 1144, αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •