Στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με διάρκεια υλοποίησης από 01/01/2019 έως και 30/09/2019, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν δύο (2) νοσηλευτές για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Καρά Τεπέ Λέσβου, με μερική απασχόληση και περιοχή απασχόλησης την Σκάλα Συκαμινέας. Η εκτιμώμενη διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται μέχρι και τις 30/09/2019, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο ή το φορέα χρηματοδότησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Νοσηλευτής – Λέσβος – Σκάλα Συκαμινέας»,  έως την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 16:00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο τηλέφωνο: 210 3213150, κα Ρουσινού Μαργαρίτα.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •