Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών της 01/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο«ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών».

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους διαγωνιζόμενους με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, όπως παραστούν στην αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών ως προς τους όρους της Διακήρυξης. Η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Σαπφούς 12, στον 7ο όροφο, και ώρα 10.00 π.μ., και δύναται να παραβρεθούν έως δύο (2) εκπρόσωποι από κάθε συμμετέχοντα.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •