Πρόσκληση Διαγωνιζόμενων να παραβρεθούν στην αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών της 01/2013 Διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο  «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών»

Διαβάστε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •