Οργάνωση: Médicos del Mundo – Spain (Γιατροί του Κόσμου Ισπανίας)

Προθεσμία για αιτήσεις: 21/06/2017

Ημερομηνία έναρξης: 07/2017

Διάρκεια: maximum 6 μήνες

Θέση: Εξωτερικός Σύμβουλος

Τίτλος: Volunteering Policy & HR Procedures & Training Plan of the MdM EU Aid Volunteers Initiative

Περιοχή: Μαδρίτη (Ισπανία) – με πιθανότητα περιστασιακών ταξιδίων  σε άλλα ευρωπαϊκά τμήματα των ΓτΚ.

 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ισπανίας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους τους ( Γιατροί του Κόσμου Ολλανδίας, Σουηδίας, Βελγίου, Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου) ανταποκρίθηκαν ως Κοινοπραξία στην Πρωτοβουλία των Εθελοντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η κοινοπραξία των Γιατρών του Κόσμου έχει τους ακόλουθους στόχους:

– Τη συμπλήρωση των ανθρωπιστικών παρεμβάσεων τους, με την ανάπτυξη εθελοντών έτσι ώστε το 2018, να υποστηρίξει τις τοπικές οργανώσεις για να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις τρέχουσες ανάγκες, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές Παγκοσμίως.

– Την ενίσχυση της δυνατότητας αποστολής και φιλοξενίας οργανισμών που συμμετέχουν ή σχεδιάζουν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους στα Αγγλικά. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει την επιχειρηματική τους πρόταση, τον προϋπολογισμό, την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό.

Τα βιογραφικά σημειώματα κατατίθενται στα:

laure.salies@medicosdelmundo.org και

Samanta.fernandezcanillas@medicosdelmundo.org

belen.serranos@medicosdelmundo.org

έως τις 21/06/2017

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •