ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:  Γιατροί του Κόσμου
ΤΙΤΛΟΣ:            FINANCE ASSISTANT

ΠΕΡΙΟΧΗ:       ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:       Έως ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017

Περίληψη θέσης:
Η MDM στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης των ευάλωτων ατόμων στην υγειονομική περίθαλψη. Την θέση αυτή υποστηρίζει το έργο «Ελεύθερη και ποιοτική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των μετα-ναστών στη μεταναστευτική διαδικασία». Ο Finance Assistant πρέπει να είναι εξειδικευμένος στον τομέα της λογιστικής και του ταμείου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να έχει την ικανότητα να συνεργάζεται με άλλους, παράλληλα με την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι καλές δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου και η ικανότητα να ανταποκρίνεται θετικά και εποικοδομητικά σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον είναι επίσης βασικές ικανότητες. Ο Finance Assistant αναμένεται να βοηθήσει τον Συντονιστή Οικονομικών της Διεύθυνσης Συντονισμού για τη ΓΔ ECHO της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λογιστική, τη διαχείριση μετρητών, τις διαδικασίες δωρητών και τις εθνικές νομοθεσίες.

Περιγραφή θέσης:

 Ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από την διαχείριση του Financial Coordinator της ECHO.
 Θα δουλεύει σε στενή συνεργασία με τους 2 Finance Officers
 Θα δουλεύει σε στενή συνεργασία με το λογιστήριο των MDM Ελλάδος

Ο Finance Assistant θα ενταχθεί στην ομάδα του ECHO, υποστηρίζοντας ιεραρχικά και λειτουργικά τον Financial Coordinator και ταυτόχρονα θα συνεργάζεται παράλληλα με τους Finance Officers. Ο Finance Assistant του προγράμματος θα επικοινωνεί με το λογιστήριο των MDM που εδρεύει στην Αθήνα.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «βοηθός οικονομικού τμήματος» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως τις 15-Ιουλίου-2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •