ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Συντονιστής Προμηθειών

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αθήνα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 19 Ιανουαρίου 2018

 

Περίληψη θέσης:

Οι ΓτΚ αναζητούν έναν Συντονιστή Προμηθειών για να εντάξουν στο προσωπικό τους. Υπό την επίβλεψη του Γενικού Συντονιστή της ECHO, Ο Συντονιστής Προμηθειών θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της στρατηγικής προμηθειών (σε κοινοπραξία) και θα εξασφαλίζει την εφαρμογή της. Θα διασφαλίζει την εφαρμογή των πολιτικών των ΓτΚ, των συστημάτων και των κατευθυντήριων γραμμών, την χρήση τους και τον σεβασμό τους από την ομάδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «Θέση Συντονιστή Προμηθειών» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως 19/01/2018. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση  την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •