ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Συντονιστής Πεδίου

ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως Δεκέμβρη 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: : 10 Μαρτίου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι  να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «  Συντονιστής πεδίου Ιωάννινα » έως τις 10/03.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •