Αθήνα, 03/06/2022

     Αρ. Πρωτ. :  94

 

 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

για (1) θέση ειδικότητας Ψυχολόγου

Ορισμένου Χρόνου- Λέσβος

 

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «’Εκτακτες δράσεις υποστήριξης στη Λέσβο»

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Μία (1) θέση Ψυχολόγου

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Τουρκία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

Οι ΓτΚ εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης του πληθυσμού σε αυτό, καθώς και την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζονται από τους ΓτΚ.

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «’Εκτακτες δράσεις υποστήριξης στη Λέσβο», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν/μια ψυχολόγο για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο ΚΥΤ Μαυροβούνι. Η εκτιμώμενη διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται μέχρι και τις 31/12/2022.

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Για την θέση του/της Ψυχολόγου

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες:

 • Λήψη ψυχολογικού ιστορικού (με τη συνδρομή διερμηνείας)
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής βοήθειας σε επιζώντα άτομα έμφυλης βίας, βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίας
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας
 • Συνεργασία με τον επωφελούμενο πληθυσμό και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας
 • Συνεργασία με δίκτυο ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσίων φορέων για πιθανή παραπομπή του περιστατικού σε κατάλληλες υπηρεσίες
 • Διατήρηση αρχείου ψυχολογικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη αναφορών
 • Συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του κλιμακίου των ΓτΚ στη Λέσβο
 • Διατομεακή συνεργασία με επαγγελματιες των Γιατρών του Κόσμου,του Υπουργειου Μεταναστευσης και Ασύλου, διεθνών οργανισμών, άλλων ΜΚΟ, της τοπικής αυτοδιοίκησης, δομών υγείας
 • Σχεδιασμός οργάνωση και διενέργεια ομαδικών δράσεων με την κοινότητα
 • Συνεργασία και συμμετοχή στη διαχείριση παραπομπών με άλλους δρώντες φορείς

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Ψυχολόγου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με πληθυσμό αναφοράς
 • Προηγούμενη εμπειρία στην υποστήριξη επιζώντων ατόμων από περιστατικά έμφυλης βίας βασανιστηρίων και άλλων μορφών βίας
 • Εθελοντισμός
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Ικανότητα εκπροσώπησης σε θεματικές συναντήσεις
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι γνώσεις σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες θα συνεκτιμηθούν :Φαρσί, Γαλλικά, Λιγκάλα, Αραβικά Κουρδικά

 4. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Βιογραφικό
 • Τίτλος σπουδών
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εργασιακή εμπειρία με πληθυσμό αναφοράς
 • Εργασιακή εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Εθελοντισμός
 • Γνώση Αγγλικών
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας
 • Πλήρης εμβολιασμός κατά του Covid- 19
 • Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας
 • Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας συναίνεσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

 

 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ψυχολόγος – Λέσβος»,  έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00.

 

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι   Τ Ο Υ   Κ Ο Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα

 

 

Οι αξίες μας και η δέσμευσή μας για μέτρα προστασίας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να δουλέψουν για εμάς.

Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.

Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

 

Αθήνα, 03/06/2022

Η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Κατεβάστε την πρόσκληση και την αίτηση υποψηφιότητας

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

mdm-greece-lesvos