ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Ψυχολόγος

ΠΕΡΙΟΧΗ: Καβάλα – Δράμα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 μήνες με πιθανότητα επέκτασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 15 Δεκεμβρίου 2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.grστα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη «Θέση Ψυχολόγος Καβάλα-Δράμα», έως τις 15/12/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •