Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου Open Minds: Promoting Mental Health and WellBeing in the Community,

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Μία (1) θέση Ιατρού Ψυχιάτρου για ημι-απασχόληση (25 ώρες/εβδομάδα) με έδρα την Αθήνα.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου “Open Minds: Promoting Mental Health and Well-Being in the Community”, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν συνεργάτες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου με σκοπό την υποστήριξη και παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τη συστηματική παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των ασθενών, την καταγραφή στοιχείων και ιστορικού ψυχικής υγείας, την παρακολούθηση δεικτών του προγράμματος σε συνεργασία με την κοινωνική ομάδα του προγράμματος και τη συνεργασία με τους υπεύθυνους του προγράμματος σε οτιδήποτε χρειαστεί. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου και της θέσης είναι έως και 30/09/2018 με πιθανότητα ανανέωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα τους και μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο email: hr@mdmgreece.gr, έως τις  17 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ, με τίτλο θέματος «Θέση Ψυχιάτρου στην Αθήνα».

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •