Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos» και κωδικό : GRCO1 / 2017 / 0000000125 / 000, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Ε Ι

Μία (1) θέση ψυχιάτρου για ημι-απασχόληση

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos» (GRCO1 / 2017 / 0000000125 / 000), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με διάρκεια υλοποίησης από 01/07/2017 έως και 31/12/2017, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν ιατρό με ειδικότητα ψυχιάτρου με ημι-απασχόληση για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής και ψυχιατρικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Καταυλισμό Προσφύγων και Μεταναστών στο Καρά Τεπέ Λέσβου. Η διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται από την 1/9/2017 – 31/12/2017.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ψυχίατρος»,  έως τις 18 Αυγούστου.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών, δεσμευόμενη για τη διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων των ενδιαφερομένων.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •