ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Οπτικός – Οπτομέτρης

ΠΕΡΙΟΧΗ: Θήβα & Μαλακάσα με βάση την Αθήνα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

 Περιγραφή της θέσης:

Οι ΓτΚ Ελλάδας αναζητούν οπτικό – οπτομέτρη ο οποίος θα ενταχθεί στις συνεχόμενα αναπτυσσόμενες ομάδες μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να υποστηρίξει σημαντικά την προσφυγική κρίση. Υπό την επίβλεψη του Οφθαλμιάτρου, θα είναι υπεύθυνος/-η για την παροχή οπτομετρικών υπηρεσιών κατά τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου (screening) στους ασθενείς που επισκέπτονται την κλινική. Με βάση την Αθήνα, ο υποψήφιος θα εργάζεται στο camp της Θήβας και της Μαλακάσας, όπου θα μετακινείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα με το αυτοκίνητο και έναν οδηγό των ΓΤΚ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι  να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Οπτικός – Οπτομέτρης» έως τις 29/09/2017.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •