ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΘΗΒΑ και ΜΑΛΑΚΑΣΑ με βάση την Αθήνα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 8 Σεπτεμβρίου 2017

 

Περιγραφή της θέσης:

Οι ΓτΚ Ελλάδας αναζητούν Οφθαλμίατρο ο οποίος θα ενταχθεί στις συνεχόμενα αναπτυσσόμενες ομάδες μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να υποστηρίξει σημαντικά την προσφυγική κρίση. Υπό την επίβλεψη του Συντονιστή Πεδίου, θα είναι υπεύθυνος/-η για την παροχή οφθαλμολογικών υπηρεσιών και τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου (screening) στους ασθενείς που επισκέπτονται την κλινική. Με βάση την Αθήνα, ο υποψήφιος θα εργάζεται στο camp της Θήβας και της Μαλακάσας, όπου θα μετακινείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα με το αυτοκίνητο και έναν οδηγό των ΓΤΚ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι  να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Οφθαλμίατρος» έως τις 08/09/2017.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •