ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Νοσηλευτικό προσωπικό (1 θέση)

ΕΔΡΑ: Χάλκη & γειτονικά νησιά (έδρα στην Χάλκη και μηνιαίες επισκέψεις σε γειτονικά νησιά)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 μήνες, με πιθανή επέκταση

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω e-mail (fotini.aggelidou@mdmgreece.gr) βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Νοσηλευτικού Προσωπικού Χάλκη», έως τις 20/07/2017.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •