ΦΟΡΕΑΣ: Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας

ΘΕΣΗ: Μαία

ΕΔΡΑ: ΛΑΡΙΣΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι Δεκέμβριο 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.grστα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη 

«Θέση Μαίας» στο θέμα του email , έως τις  10/04/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •