Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

για (1) θέση ειδικότητας κοινωνικού λειτουργού στον καταυλισμό προσφύγων
στο Καρά Τεπέ Λέσβου

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios» και κωδικό : GRCO1/2018/0000000160/001, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

 

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Ε Ι

 

Μία (1) θέση Κοινωνικού λειτουργού

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •