ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Κοινωνικός Λειτουργός

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αθήνα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 8 Σεπτεμβρίου 2017

 

Περιγραφή της θέσης:

Η/Ο Κοινωνική/ός Λειτουργός θα αναφέρεται στο Συντονιστή Πεδίου και τεχνικά στον Υπεύθυνο Κοινωνικών Λειτουργών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης, έως  08/09/2017. 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •