ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:                       Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ:                                 Κοινωνικός Λειτουργος
ΠΕΡΙΟΧΗ:                              ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:                             Μέχρι Δεκέμβριο 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 10 Μαρτίου 2017

 

Περιγραφή της θέσης: 

Η/Ο Κοινωνική/ός Λειτουργός θα αναφέρεται στο Συντονιστή Πεδίου και τεχνικά στον protection officer.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.grστα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη 

«Θέση Κοινωνικού Λειτουργού» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως  10/03/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση  την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •