ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αθήνα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι Δεκέμβριο 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 13 Οκτωβρίου 2017

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ:

Οι ΓτΚ Ελλάδας αναζητούν υπεύθυνο τμήματος προμηθειών, ο οποίος θα αναλάβει την  ομαλή εφαρμογή και την επίβλεψη των προμηθειών του έργου. Η θέση βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από τον Συντονιστή Προμηθειών του έργου.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr ) στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «Υπεύθυνος τμήματος Προμηθειών» στο θέμα, έως τις  13/10/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •