ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου
ΤΙΤΛΟΣ: ΙΑΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΘΗΒΑ με βάση την Αθήνα
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: έως Σεπτέμβρη 2017 (με πιθανότητα επέκτασης)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:  30 Ιουλίου 2017

 

Περιγραφή της θέσης:
Οι ΓτΚ Ελλάδας αναζητούν Ιατρό ο οποίος θα ενταχθεί στις συνεχόμενα αναπτυσσόμενες ομάδες μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία στο να εργαστεί κανείς σε μια κινητή ή σταθερή ιατρική μονάδα στα προσφυγικά στρατόπεδα της Ελλάδας, και να υποστηρίξει σημαντικά την προσφυγική κρίση. Υπό την επίβλεψη του Συντονιστή Πεδίου, θα είναι υπεύθυνος/-η για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς που επισκέπτονται την κλινική. Με βάση την Αθήνα , ο υποψήφιος θα εργάζεται στο camp της Θήβας, όπου θα μετακινείται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα με το αυτοκίνητο και έναν οδηγό των ΓΤΚ.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη « Ιατρός » έως τις 30/07.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •