Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο των δράσεων για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού στόχου για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 (“Health status of the population of concern supported”).

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Ε Ι

 Μία (1) θέση Ιατρού

Στο πλαίσιο του έργου «Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο πλαίσιο των δράσεων για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού στόχου για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 (“Health status of the population of concern supported”), οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν ιατρό για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής και ψυχιατρικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Καταυλισμό Προσφύγων στη Σούδα Χίου, καθώς και του ευάλωτου πληθυσμού που διαβιεί σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Αλέξανδρο Μπάλλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: alexandros.ballas@mdmgreece.gr ή την κα Άννα Μιχαλακέλη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: operationsdesk@mdmgreece.gr

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •