ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Ιατρός

ΠΕΡΙΟΧΗ: Καβάλα–Δράμα-Ιωάννινα-Λάρισα-Αττική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 μήνες με πιθανότητα επέκτασης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 22 Δεκεμβρίου 2017

 

 

Περιγραφή της θέσης:

Οι ΓτΚ Ελλάδας αναζητούν Ιατρό ο οποίος θα ενταχθεί στις συνεχόμενα αναπτυσσόμενες ομάδες μας. Υπό την επίβλεψη του Συντονιστή Πεδίου, θα είναι υπεύθυνος/-η για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς που επισκέπτονται την κλινική. Ιεραρχικά θα βρίσκεται κάτω από τον Ιατρικό Συντονιστή.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι  να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρός » έως τις 22/12/2017.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα και την αρχή των ίσων ευκαιριών που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •