ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Ιατρικός Τεχνικός Σύμβουλος

ΠΕΡΙΟΧΗ: Ελλάδα (Αττική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ: Εκτιμάται 40%-60% ανά μήνα – ανάλογα με τις ανάγκες του πεδίου

Περιγραφή της θέσης: 

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ψάχνουν Ιατρικό Τεχνικό Σύμβουλο (Medical Technical Referent) ο οποίος θα ενταχθεί στις συνεχόμενα αναπτυσσόμενες ομάδες μας.  Σε συνεργασία με τον ιατρικό συντονιστή ,ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εγγύηση της λειτουργίας και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται καθώς και για την εξασφάλιση της πρόσβασης του πληθυσμού στις ιατρικές υπηρεσίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Τεχνικός Σύμβουλος» έως τις  16/2/2018.

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •