ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Ψυχολόγος

ΠΕΡΙΟΧΗ: Χίος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 31 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ψυχολόγος – Χίος»,  έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •