ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: : Oδηγός
ΠΕΡΙΟΧΗ: Αθήνα

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: : Μέχρι Δεκέμβριο 2017

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email ( recruitment@mdmgreece.gr )

στα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη 

«ΟΔΗΓΟΣ», έως τις  25 Σεπτεμβρίου 2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας

και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση

την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •