ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Γιατροί του Κόσμου

ΤΙΤΛΟΣ: Νοσηλευτής Πεδίου

ΠΕΡΙΟΧΗ: Αττική – Μαλακάσα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

Περιγραφή της θέσης: 

Οι ΓτΚ Ελλάδας αναζητούν Νοσηλευτή/τρια ο οποίος θα ενταχθεί στις συνεχόμενα αναπτυσσόμενες ομάδες μας και θα υποστηρίξει σημαντικά την προσφυγική κρίση. Υπό την επίβλεψη του συντονιστή πεδίου και του ιατρικού συντονιστή, θα είναι υπεύθυνος/-η για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς που εξυπηρετούνται στην κλινική.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι  να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην αγγλική γλώσσα στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «  Νοσηλευτής  Αττική » έως τις 29/09/2017.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •