Ενημερωτικό υλικό των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, για τα προγράμματα και τις δράσεις τους

Οι Γιατροί του Κόσμου είναι μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη ανθρωπιστική οργάνωση με πρωταρχική αποστολή την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και των εμποδίων πρόσβασης στην υγεία. Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Οι Γιατροί του Κόσμου είναι πιστοποιημένος φορέας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2015 για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ανθρωπιστικών προγραμμάτων φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στέγασης και ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Οι Γιατροί του Κόσμου είναι εγγεγραμμένη οργάνωση στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας με αριθμό μητρώου 601645244687-08.

 

Κατεβάστε το Ενημερωτικό Υλικό

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM_094203-sq