Πρακτικό 1ο

 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αναφορικά με την επιλογή αναδόχων για την ανακαίνιση-αποκατάσταση του container  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο:  “Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos”.

 

Σήμερα, Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017  και ώρα 14.00 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμoύ, βάσει της με Α.Π. 1402Α/30.06.2017 απόφασης του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου, με σκοπό την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθώς και την αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών που αφορούν στην επιλογή αναδόχων αναφορικά με την αποκατάσταση-ανακαίνιση του container στο νησί της Χίου, με στόχο την υλοποίηση των δράσεων όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos”.

 

Παρέστησαν τα μέλη:

  1. Άννα Μιχαλακέλη, τακτικό μέλος, ως Πρόεδρος
  2. Αλέξανδρος Μπάλλας, τακτικό μέλος, ως Γραμματέας
  3. Αλεξία Σακελλαράκη, τακτικό Μέλος
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •