ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Σήμερα, 25 Αυγούστου 2017 και ώρα 10.00, συνεδρίασε στην Αθήνα και στην έδρα του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» επί της οδού Σαπφούς 12, (7ος όροφος), η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Ανθρωπίνου Δυναμικού, η οποία ορίστηκε με την από 30/6/2017 και με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1402Α              απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου, με σκοπό την κατάρτιση του τελικού πίνακα κατάταξης για την κάλυψη της θέσης ψυχιάτρου, με βάση τα οριζόμενα στην από 7/8/2017, και με Α.Π. 1450 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos “, Agreement symbol GRC01/2017/0000000125/000 (PB Emergency Response)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •